Βοήθεια

Διαδικασία Εγγραφής κι Αποδεκτοί Παίκτες

26.07.2023

Διαδικασία Εγγραφής Κι Αποδεκτοί Παίκτες

1. Η ιστοσελίδα δέχεται παίκτες μόνο από τις χώρες και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες επιτρέπονται από το Νόμο τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Είναι αποκλειστική ευθύνη του παίκτη να ενημερωθεί σχετικά και να συμμορφωθεί με τους υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς τυχερών παιχνιδιών της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας πριν τοποθετήσει τα τζιραρίσματα του στην ιστοσελίδα.

2. Η ιστοσελίδα δέχεται μόνο ενήλικες παίκτες (η ελάχιστη ηλικία είναι τα 21 έτη) και παίκτες που έχουν φτάσει την ηλικία που καθορίζεται από τη δικαιοδοσία του τόπου διαμονής του παίκτη ώστε να νόμιμα νσ επιλεχθούν για διαδικτυακό παιχνίδι. Είναι αποκλειστική ευθύνη του παίκτη να ενημερωθέι σχετικά με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς της δεδομένης δικαιοδοσίας σχετικά με τον περιορισμό ηλικίας για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

3. Για να εγγραφεί ως παίκτης, ένα άτομο πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής και να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • ημερομηνία γέννησης (η οποία θα δείχνει ότι ο παίκτης είναι άνω των εικοσιενός (21 ) ετών)
  • όνομα και επίθετο
  • καταχωρημένη διεύθυνση
  • έγγυρη διεύθυνση email
  • όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης
  • αριθμό τηλεφώνου
  • αριθμό εγγράφου ταυτοπροσωπίας

Χρησιμοποιούμε Cookies